top of page

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ
Pub Grönan /Gronan Shop (Y-tunnus: 1064738-5)
Boulevarden 17
10900 Hangö

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ


Peter Stenström
Puhelin: +358 40 567 1758
Sähköposti: gronan@gronan.fi

 

Olli Moisiola
Puhelin: +358 40 149 3088
Sähköposti: olli@gronan.fi

 

REKISTERIN NIMI
Gronan Shopin asiakasrekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on ostanut Gronan Shopista tavaraa, palvelun ja/tai osallistuu Gronan Shopin järjestämään tilaisuuteen.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Gronan Shopin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Gronan Shopin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Gronan Shopin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Gronan Shop saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Gronan Shopin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.
Gronan Shopilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Gronan Shopin asiakaspalveluun, sähköpostitse kauppa@gronan.fi tai rekisterinhoitajille.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa. 


TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Gronan Shopin käytössä, paitsi Gronan Shopin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Gronan Shopin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Gronan Shopin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

bottom of page